Kantoor de Geus bestaat momenteel uit een jurist, mr drs Peter de Geus. Hij was tussen 1993 en 2012 advocaat, het kantoor is opgericht in 1996. Vanaf 2013 is het kantoor voortgezet als adviesbureau. KvK registratie: 34245660. BTW-nummer: 1772.45.037.B01

Locatie:

IJburglaan 773 

IJburglaan In dit appartement van blok 11b is het kantoor op IJburg gevestigd.

Haveneiland Direct naast de Dwarsgracht is de ingang van het kantoor.

Accountants-en belastingadvieskantoor De Geus

Op beperkte schaal worden er door Kantoor de Geus jaarrekeningen opgesteld en fiscale aangiften begeleid. Kantoor de Geus is bij de belastingdienst geregisteerd onder BECON-nummer 512 503. 
KvK registratie: 34245660. BTW-nummer: 1772.45.037.B01Het kantoor is gevestigd te Amsterdam-Buitenveldert met een nevenvestiging te Amsterdam-IJburg.

Rechterlijke macht

Peter de Geus is tevens vanaf 23-01-2007 parttime rechter (plaatsvervanger) in de rechtbank Noord-Holland (Haarlem & Alkmaar), Amsterdam, team Familie- en jeugdrecht & team civiel (ondernemingsrecht) en Rotterdam (locatie Rotterdam en Dordrecht).

Aandachtsgebied is verdeling en verrekening in het kader van echtscheiding. Wanneer er ondernemingen verdeeld moeten worden speelt ook het Jaarrekeningenrecht een rol. Zie hier de relatie met de onderwijsactiviteiten.

Tevens worden er regelmatig als deskundige rapporten in procedures uitgebracht.

Onderwijsactiviteiten

Peter de Geus studeerde Nederlands recht aan de Rijks Universiteit Utrecht, Bedrijfseconomie en Notarieel recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Fiscaal recht/Fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam.

In het onderwijs wordt vennootschapsrechtsrecht, bedrijfseconomie en belastingrecht geintegreerd behandeld.

Vrije Universiteit Amsterdam:
Peter de Geus is hoofd van de sectie economie van de juridische faculteit aan de VU. Hij doceert de vakken bedrijfseconomie A en B (Jaarrekeninglezen) en Rechtseconomie. In PAO verband (VU Law Academy) wordt de cursus Elementair balanslezen twee maal per jaar gegeven (dienstverband sedert september 1990).

Universiteit van Amsterdam:
Aan de Universiteit van Amsterdam worden de vakken belastingrecht in economisch perspectief en bedrijfseconomie voor het notariaat gedoceerd (dienstverband sedert augustus 2001).

Orde van Advocaten:
Bij de Orde van Advocaten is Peter de Geus voorzitter van de werkgroep Jaarrekeninglezen. Door de werkgroep wordt de verplichte stof voor het vak Jaarrekeninglezen uit de beroepsopleiding Advocatuur vastgesteld. Daarnaast worden er ook toetsen voor de verplichte examens gemaakt (activiteit be�indigd eind 2013). Verder wordt de cursus gemiddeld twee maal per jaar gedoceerd (freelance). Vanaf 2014 wordt de cursus alleen nog gedoceerd via CPO Nijmegen.

Katholieke Universiteit Nijmegen:
In CPO verband wordt de VSO cursus Jaarekeninglezen en waardebepaling verzorgd en wordt Financiele verslaggeving voor de Stichting Beroepsopleiding bedrijfsjurissten gegeven (SBB) (freelance).

Kantoorcursussen:
Regelmatig wordt de cursus Jaarrekeninglezen als ”in house” cursus gegeven.
O.a. bij:
– FNV (Amsterdam, 1997 en 2004);
– Barents en Krants advocaten en notarissen (Den Haag, 1997);
– SRK-rechtsbijstand (Zoetermeer, 1998);
– Rechtbank Haarlem (Haarlem, 2005, meerdere malen in 2006, 2009, 2013, 2015);
– Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland
(Paramaribo, 2005);
– Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen
(Den Haag, 2006);

– Rechtbank Amsterdam, (Amsterdam, meerdere malen in 2007, 2008 en 2009); sector Kanton (2010); Familiekamer (meerdere malen in 2012 en 2013); Kort geding (2013)

– Fortis Intertrust (thans Intertrust) (via Licent te Rijswijk), (Amsterdam, meerdere malen in 2007, 2008 en 2009, 2011);

– TNT, (Hoofddorp, 2007)
– Law Firm School (Scheveningen/Amsterdam, 2009-heden);

– Rechtbank Den Haag (Den Haag, 2009).
– Das Rechtsbijstand (via VU Law Academy) (Amsterdam, 2014, 2015)
– Tanger Advocaten (via VU Law Academy) (Velsen, 2014)
– Orangefield Trust (Amsterdam, 2014)
– De Brauw advocaten, Brauwerij opleiding (Amsterdam, 2014- heden)

Publicaties

Door Peter de Geus wordt voornamelijk gepubliceerd op het gebied van het Jaarrekeningenrecht.

Gepubliceerd zijn o.a.:

Balanslezen voor het notariaat, Kluwer, Deventer, 1997 en 1998 (tweede gewijzigde oplage).

Jaarrekeninglezen, beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten, Den Haag, vanaf vijfde druk t/m tiende druk, 1997-2010.

Jaarrekeninglezen voor Juristen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2003 2006, 2012, 2016, 2017, 6e druk 2018.

Balanslezen in de rechtspraktijk, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2006 en 2e druk 2016.

Casu�stiek jaarrekeninglezen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2016 en 2017, 3e druk 2018.

Overige activiteiten

Op Amsterdam-IJburg heeft Peter de Geus samen met Isabel Cruz een tandartspraktijk: www.tandhaven.nl. Isabel Cruz is medisch verantwoordelijk en Peter de Geus doet het management (organisatie, personeel en administratie).  Momenteel vergen de overige activiteiten veel inspanning gezien de omvang (25 medewerkers) van de organisatie.  Onder tandhaven vallen:- Tandhaven V.O.F. (algemene tandartspraktijk)- Tandhaven Mondhygiene B.V. (praktijk voor mondhygiene & parodontologie)- Tandhaven Orthodontie B.V. (praktijk voor orthodontie)- Tandhaven Diagnostics B.V. (verwijspraktijk voor endodontologie, implantologie, prosthodontics & gnathologie)- Stichting Tandhaven (zelfstandig behandelcentrum t.b.v. kaakchirurgie) 

Onbezoldigde werkzaamheden

– Vanaf 1998 penningmeester VVE De Gijsbrecht, Amsterdam-Buitenveldert.
– Vanaf 2006 voorzitter VVE Blok 11b, Amsterdam-IJburg

Contactgegevens

Kantoor De Geus:

Amsterdam-Buitenveldert

Adres: Amstelveenseweg 655
1081 JD Amsterdam
Telefoon: 020 – 445 66 66
E-mail: peter.de.geus@geuscruz.nl

Amsterdam-IJburg:
Adres: IJburglaan 773 – Amsterdam
Secretaresse: 020 – 416 65 77 (tandartspraktijk)

E-mail: peter.de.geus@tandhaven.nl